Muốn thượng liền thượng

Tác giả: Mê Dương
Rating: 18+
Thể loại: cung đình, võ lâm, nhất công nhất thụ
Nội dung:  nằm trong series Ngã bỉ nhĩ đại,  về 3 anh em hoàng tộc họ Thịnh: Thịnh Bảo Khánh, Thịnh Kiếm Thanh, Thịnh Tường Trinh

“muốn thượng liền thượng ” tập truyện nói về anh cả . Hoàng đế ca ca Thịnh Bảo Khánh

Edit : Tine ^^

[Văn án ]

Thnh tông vương triu lão Đi Thnh Bo Khánh t trưc đến nay điu nghĩ trên đi này hoàng đế là ln nht, hoàng đế mun làm gì thì làm

Nhưng t khi gp g tên nam nhân coi tri bng vung , va b i li va đp trai kia, cao cao ti thưng hoàng đế lão t Thnh Bo Khánh rt cc hiu đưc chính mình tht s là mưi phn sai!

Đầu tiên, hoàng đế cũng không phải lớn nhất , có tài áp đảo hoàng đế mới thật sự lớn nhất.

Thứ nhì , hoàng đế cũng không phải muốn làm gì thì làm, Trái lại với tên nam nhân biến thái ham thích gần gũi kẻ khác kia, đối với hắn hoàng đế là kẻ muốn thượng liền thượng!

Đáng chết! Rút ra mau cho trẫm

Ta không

Đáng ghét , ngươi …. A a .nhẹ một chút , nhẹ một chút

Bảo ta nhẹ một chút , chính mình còn xoay cái mông không ngừng, làm Hoàng Thượng có thể như vậy khẩu thị tâm phi sao?”

“Vương bát đản! A a…”

Ô… liệt tổ liệt tông vĩ đại của thịnh tông vương triều a! Các ngươi nhìn xem, thế này còn có vương pháp? ! ! ! ! !

Advertisements