Tình hình là như thế này , truyện muốn thượng liền thượng ngoài mình ra thì bạn Tiểu La cũng đang edit , mình thì thời gian lúc có lúc không ~_~ , cái này nó tùy lịch học của mình , nên không chắc có thể update truyện một cách thường xuyên được .Vì bạn Tiểu La và mình cùng edit dựa trên QT nên hai bản chung chung khá giống nhau , bạn ấy thì update đều hơn mình ( cái này mình thật sự rất xấu hổ a ) Bắt các bạn chờ mình update lâu thì thật không nên , mà các bạn đọc qua ở WP của Tiểu La rồi khi đọc lại bên mình cũng không hứng thú nữa .

Cho nên tớ mún xin ý kiến tí ti nhé

Một là tớ vẫn cắt chương ra post như thía này , update lâu lắc , hai là tớ edit truyện khác cũng nằm trong serie ngã bỉ nhi đại . Rồi sau đó khi nào edit xong tớ post 1 lượt 10 chương , ba là tớ tập trung edit Thiên Thư cho xong zối tính típ ^_^

Các bạn cho tớ nghe suy nghĩ của mọi người nhé , thanks

Advertisements